Návrh výukového modulu pro SPŠEI Kratochvílova: Zpracování audia a videa programem SONY VEGAS

Media generators

Jako zdroj obrazu nemusí sloužit pouze video soubor, ale i různé generátory. Jejich seznam najdeme ve spodní části obrazovky v záložce Media generators. Patří sem např. Solid color (vyplní obraz jednou barvou), Noise texture (generování různých obrazců - tip: je vhodné na pozadí pro text popř. DVD menu), Checker board ("šachovnice") a především titulkovač Text. Generátor přeneseme do timeline opět přetáhnutím myší a dostaneme opět video event podobně jako o video souboru.

Textový generátor

V pravé části vzniklého video event přibude jedna ikonka pro nastavovení parametrů generátoru. Přetáhněme např. do timeline generátor Text (titulkovač). V parametrech v horní části se nastavuje výsledná velikost videa (je vhodné ji nastavit na velikost projektu) a jeho délka. S media generátorem se dále pracuje stejně jako s jiným videem, lze na něj aplikovat filtry, ořez ale i například track motion, čehož se často využívá.

Nastavení textového generátoru

V nastavení titulkovače jsou čtyři záložky. Do první Edit zapíšeme požadovaný text, lze zvolit velikost písma, font, zarovnání atd. podobně jako např. v textových editorech. Ve druhé záložce Placement nastavíme pozici textu na obrazovce, lze ji automaticky umístit ke kraji safe zone, která nám zaručí, že písmo nebude na TV mimo obrazovku, nebo na libovné místo. V třetí záložce Properties zvolíme barvu textu a pozadí. Pro průhledné pozadí popř. text nastavíme Alpha na minimum, kompoziční mód příslušné stopy bude pravděpodobně Source Alpha. Poslední záložka Effects umožňuje použítí okraje fontu, stínu a různých typů deformací. Výhodné je uložit nastavení do Presets, takže se vyhneme opětovnému nastavování parametrů při vkládání dalšího titulku, což velmi zrychluje práci. Ve spodní části máme opět Keyframe controller.

Doplněním efektů do textu vznikají zajímavé obrazce:

Přechod
Přechod
Přechod
Přechod

Zpět na začátekAutor: Ondřej Kloss ••• Kontakt: onis@seznam.cz ••• Aktualizováno: 20.3.2007