Návrh výukového modulu pro SPŠEI Kratochvílova: Zpracování audia a videa programem SONY VEGAS

Velocity

V této kapitole se budeme věnovat zrychlení/zpomalení videa. Toho lze dosáhnout několika způsoby. Nejjednodušší je již zmiňovaný parametr Playback rate v Media properties, který určuje násobek z původní rychlosti. Lze ho nastavit v rozmení 0.250-4.000, umí tedy zpomalit a zrychlit až čtyřnásobně.

Nastavení ratu

Podobně je to u zvuku, jen se nenastavuje poměr, ale rovnou nová délka - New length. Opět jsme ale omezení čtyřnásobným zrychlením nebo zpomalením.

Změna rychlosti je prováděna standardním převzorkováním, pokud není určeno jinak (smart/force/disable resampling). Jednodušeji lze nastavit změnu rychlosti uchycením konce media myší a potáhnutím na požadovanou délku se stisknutou klávesou Ctrl. Že je u media event změněna rychlost, je indikováno vlnovkou. Malý příklad - potřebujeme dorovnat rozjetou zvukovou u video stopu. Vložíme ho tedy do timeline a vidíme, že konec zvuku a videa se v timeline neshoduje. Uchopíme konec zvuku a zároveň se stisknutou klávesou Ctrl zkorigujeme konec na úroveň konce videa. Tím se obě stopy srovnají.Autor: Ondřej Kloss ••• Kontakt: onis@seznam.cz ••• Aktualizováno: 20.3.2007