Návrh výukového modulu pro SPŠEI Kratochvílova: Zpracování audia a videa programem SONY VEGAS

Automatizace

Vegas má ještě jeden velmmi užitečný nástroj a to automatizaci. Ta umožňuje při přehrávání projektu zaznamenávat změny úrovní jasu, průhlednosti, hlasitosti a dalších parametrů jako keyframes. Během tohoto procesu je vytvářeno obrovské množství key frames, které odpovídají okamžitým hodnotám v čase, ale značně zhoršují přehlednost v projektu. Jsou proto po ukončení redukovány pomocí algoritmu Envelope point thinning, který zachovává tvar křivky pouze s minimálním počtem značek a ostatní interpoluje.

Automatizace je vhodná zejména pro mixování hudby nebo obecně jakýchkoliv zvuků. Nezůstává ale jen u toho, protože pro ovládání těchto prvků je možné použít také externí zařízení jako např. Mackie Control, což je plně profesionální virtuální mixer připojující se na MIDI rozhraní.

Virtuální mixer MACKE

Typ automatizace se nastavuje po klepnutí na ikonku ozubeného kola v záhlaví stopy. Je možná ji vypnout, pouze kontrolovat její nastavení při Automation Read, zaznamenávat pouze při držení ovladače např. myší při Automation Write (Touch) a zaznamenávat po celou dobu přehrávání při Automation Write (Latch).Autor: Ondřej Kloss ••• Kontakt: onis@seznam.cz ••• Aktualizováno: 20.3.2007