Návrh výukového modulu pro SPŠEI Kratochvílova: Zpracování audia a videa programem SONY VEGAS

Rendering

Výsledkem naší práce je vyrenderování projektu, tedy výstup do souboru různého formátu. Je to také ta nejjednodušší věc co máme udělat, zároveň však také ta nejzdlouhavější. Komprese je vždy časově náročná operace, která může trvat i několik hodin (v extrémních případech i několik dní). Vybereme z menu File/Render as... a poté zvolíme jméno souboru, typ souboru (AVI, WMV, MPEG, ...) a template. Template určuje parametry videa jako například bitrate apod., záleží ale na konkrétním formátu souboru.

Ještě se zastavme u jednoho speciálního typu a sice - DV AVI. Pokud máme vstupní soubory ve formátu PAL DV (např. z kamery) a zvolíme renderování do AVI s template PAL DV, tak se nám budou renderovat pouze ty části projektu, které zůstaly beze změny. Vyrenderují se tedy pouze přechody, video se změnami např. velikosti, rychlosti, průhlednosti, s aplikovanými filtry apod. Častá chyba je, že se do stopy cloží nějaký Envelope a kvůli němu se pak bude renderování provádět příliš dlouho. To platí i při výstupu zpět do kamery přímo z timeline (Tools/Print Video to DV Tape...), opět se tedy renderují pouze ty části, které jsou nutné.

Ještě se zastavíme u jedné velmi šikovné funkce. Ne vždy dokáže náš procesor přepočítat přechody, efekty a složité přechody pro náhled v reálném čase. Proto je vhodné nechat předrenderovat tyto části. Máme dvě možnosti jak to udělat. Buď označíme požadovanou část přímo v timeline a pomocí Tools/Build Dynamic RAM Preview se tato část vyrenderuje do paměti (její maximální velikost je možné nastavit v Options/Preferences/Video) ve formátu pro náhled a nic se neukládá na disk, nebo pomocí Tools/Selectively Prerender Video vyrenderovat označený úsek nebo vše do několika dočasných souborů. V tomto případě se renderuje přímo do zvoleného formátu. Předrenderované úseky jsou označeny v horní části timeline modrým intervalem s názvem souboru, do kterého je uložen. Pro smazání dočasných souborů se používá Tools/Clean Up Prerendered Video.

Posledí možnou formou výstupu je možnost přímo z timeline vypalovat zvuková CD, VideoCD nebo MultimediaCD (výsledkem je klasické datové CD s vypáleným video souborem) pomocí Tools/Burn CD. Vypalovat můžeme samozdřejmě i na DVD média.

Možnosti komprimace a výběr kodeku:

Soubory AVI (Audio Video Interleaved) jsou standardem digitálního videa. Soubor AVI může být vytvořen v různém kódovacím systému (kodeku). K příponě AVI se vztahuje množství konkrétních kompresních a dekompresních způsobů, která je nutné mít v počítači nainstalovány, abychom mohli tento videosoubor přehrát. Proto, aby bylo možné vytvářet univerzální videosoubory, existuje několik typů standardně uznávaných kodeků, které jsou obsaženy v každém operačním systém Windows.

JPEG technologie (M-JPEG - Movie-JPEG) komprimuje každý snímek (frame) zvlášť (v PAL normě 25 x za vteřinu). Proto jsou data jednotlivých snímků od sebe oddělená - bez potřeby ostatních snímků. To umožňuje velmi snadné zpracování a střih M-JPEG videosouborů. Největší rozdíl v MPEG 2 oproti M-JPEG je ve způsobu analýzy a komprese. V MPEG 2 nejsou zpracovávány jednotlivé snímky odděleně, ale jsou komprimovány celé sekvence snímků. A to proto, že obsah následujících snímků se velmi často změní jen minimálně. Výhody technologie MPEG 2 jsou ve výrazně efektivnější kompresi - stačí mnohem menší množství dat a tudíž i místa na disku pro dosažení velmi vysoké kvality videa než u M-JPEG.

Bitrate (datový tok) udává počet bitů za vteřinu, které přehrávač při přehrávání videa zpracovává. Bitrate daného souboru je tedy definovaný počet bitů za sekundu, který použije kodér/dekodér pro kódování/dekódování. Čím více bitů za vteřinu je na kompresi použito, tím je výsledný videosoubor v lepší kvalitě a má tudíž i větsí velikost. Bitrate se rozděluje na dva typy: VBR a CBR.

  • CBR - Constant bitrate má stálý datový tok (MPEG Audio Layer 3).
  • VBR - Variable bitrate má proměnný datový tok (MPEG-4).

Obecně se dá říct, že při VBR lze nahrát více dat než u CBR, aniž by výrazně poklesla kvalita obrazu.Autor: Ondřej Kloss ••• Kontakt: onis@seznam.cz ••• Aktualizováno: 20.3.2007