Návrh výukového modulu pro SPŠEI Kratochvílova: Zpracování audia a videa programem SONY VEGAS

Změna velikosti a ořez

Popíšeme si parametry videa. Pravým tlačítkem klepeneme na video event v timeline a zvolíme Properties. Otevře se toto okno s parametry:
Properties

V první záložce najdeme různé přepínače:

 • Mute - Vypne/zapne celý event, ten zašediví a chová se jako by tam nebyl.
 • Lock - Zamkne/odemkne event a znemožní tak jeho další úpravy.
 • Loop - Pokud nastavíme délku event delší než délku samotného media, bude pokračovat opět od začáku media, při nezaškrtnutí zůstane na posledním framu media.
 • Maintain aspect ratio - Dodrží poměr stran (4:3), v konečném výsledku přibudou černé pruhy (letterbox), pokud je to zapotřebí.
 • Reduce interlace flicker - Provede deinterlace videa, je to jediný způsob jak vnutit odstranění prokládaného media.
 • Resample - Nastavuje převzorkování, u videa při změně framerate se dopočítají snímky ze sousedních interpolací, Smart resample převzorkuje jen při rozdílných framerate, Force resample převzorkuje vždy a Disable resample ho neprovede nikdy (snímky se pak zdvojují).

Dále můžeme změnit rychlost přehrávání - Playback rate, to nemění framerate a použije se resample, nastavený na 1 přehrává v původní rychlostí, 0.5 poloviční apod. Změna hodnoty nezmění délku media event v timeline, takže při hodnotě 0.5 se z původního 1-minutového úseku zobrazí pouze 30 vteřin. Undersample rate změní framerate videa a simuluje tím video s nižším framerate.

Pro změnu velikosti videa, rotaci či ořez použijeme funkci Event Pan/Crop, kterou otevřeme klepnutím na čtvereček vpravo v media event nebo z menu pravým tlačítkem myši.

Možnosti ořezání

Otevře se okno kde vpravo vidíme náhled videa, přes který je nakresleno čárkovaně okno, označující výřez videa které editujeme. V levé části máme seznam parametrů jako velikost výřezu, pozice nebo úhel. Dále jsou zde další dva důležité parametry pod Source:

 • Maintain aspect ratio - Shodné se stejnojmenným přepínačem u Video Event Properties.
 • Stretch to fill frame - Roztáhne zvolený výřez přes celý výstup, takže čárkované okno prezentuje přesně výstup a natočí se do vodorovného směru (pan), pokud není zaškrtnuto, výstup je stejný jako původní obraz, vloží se ale jen označená část, zbytek zůstane transparentní (crop).

Úplně vlevo je řada ikon, které usnadňují práci s výřezem a hned vedle nich textový popis nastaveného výřezu, takže lze hodnoty zadávat přímo v číslech. Důležitá je ikonka Lock aspect ratio, která zaručuje zachování nastaveného poměru stran a Size about center které zapne změnu velikosti podle středu výřezu.

Klepnutím pravým tlačítkem myši na obraz se rozbalí menu:

 • Restore - Zruší celé nastavení.
 • Center - Posune výřez do středu obrazu .
 • Flip horizontal - Přehodí výřez horizontálně .
 • Flip vertical - Přehodí výřez vertikálně .
 • Match output aspect - Nastaví poměr stran výřezu podle parametrů projektu .
 • Match source aspect - Nastaví poměr stran výřezu podle parametrů media.

Nahoře je volba Preset, kde lze uložit oblíbená nastavení, dole Keyframe Controller, tomu se teď věnovat nebudeme.

Podobné nastavení je v Track Motion, které se objeví kliknutím na ikonku u stopy v záhlaví stopy. Ten ale nemění pouze ořez jednoho media event, ale celé stopy. Není určený přímo pro ořez, ale pro vytváření pohybu videa ve stopě v uvedeném čase. Dole v Keyframe Controlleru navíc přibudou dvě možnosti. Přidat stín (Shadow) a "ruměnec" (Glow). Klepnutím na příslušný název ve stopě Keyframe Controlleru můžeme nastavit například barvu, pozici apod.

Co je ale rozdílné, je možnost zvolit kompoziční mód stejně jako v záhlaví video stopy. Tady se také dostáváme k jedné novince ve Vegasu 6 - kompozičnímu módu 3D Source Alpha. Ten je podobný jako Source Alpha, ale není jen dvojrozměrný, ale trojrozměrný. Máme možnost pohybovat obrazem jako plochou v trojrozměrném prostoru, pokud tedy toto uděláme ve dvou video stopách, dostaneme velmi efektní scénu.

Tract motion

Zpět na začátekAutor: Ondřej Kloss ••• Kontakt: onis@seznam.cz ••• Aktualizováno: 20.3.2007