Návrh výukového modulu pro SPŠEI Kratochvílova: Zpracování audia a videa programem SONY VEGAS

Video FX

Další důležitou a často používanou funkcí jsou filtry (FX). Máme možnost nastavovat filtry pro jednotlivé media events (Event FX), pro celou stopu (Track FX) nebo pro celý projekt (Video Output FX). Okno pro nastavení se otevře klepnutím myší na příslušné tlačítko nebo přetáhnutím vybraného filtru z Video FX záložky na požadovaný media event nebo stopu v timeline.

Video prewiev

Přidání filtrů je jednoduché. Při prvním otevření nás program vyze rovnou k přidání filtru, jinak lze kliknout na první ikonku v horní části okna, vybraný filtr odstraníme tlačítkem hned vedle (vlevo od tlačítka nápovědy - otazníku). Snadné přidání filtru je také přetáhnutím pomocí myši z Video FX okna ve spodní části na příslušný Media Event v timeline.

Typy filtrů

Zpět na začátekAutor: Ondřej Kloss ••• Kontakt: onis@seznam.cz ••• Aktualizováno: 20.3.2007