Návrh výukového modulu pro SPŠEI Kratochvílova: Zpracování audia a videa programem SONY VEGAS

Transitions

Transition neboli přechod mezi dvěma media events se používá pro plynulý přechod z jedné scény do druhé. Jedná se vlastně o čas, kdy jsou zobrazeny obě scény najednou, přičemž v počáteční fázie přechodu je zobrazena pouze původní scéna a v konečné fázi scéna následující. Nejjednodušším přechodem je Crossfade (stmívačka), kdy se plynule ztmavuje první a naopak zintenzivňuje scéna následující. Crossfade je jediná možnost pro zvuk, u videa máme možností více.

Dejme si do video stopy dva video events a přetáhněme je částečně přes sebe tak aby se překrývali. V překrytí obou scén se objeví kříž, který značí, že jde o transition. Všimněte si také tvaru tohoto kříže. Ten určuje průběh přechodu, který může být linární nebo logaritmický. Lze ho změnit z menu Fade type, které se objeví po klepnutí pravým tlačítkem myši na přechod. Někdy potřebujeme mít větší kontrolu nad oběma video events, takže si je můžeme dát pod sebe, jak je vidět na. Klepněte pravým tlačítkem na záhlaví stopy a vyberte z menu Expand track layers. Jedná se o klasický A/B editing známý z jiných střihových programů. Stále se ale jedná jen o jednu stopu. Původní zobrazení vrátíme stejným způsobem.

Přechod

Crossfade je nejjednoduší a asi i nejpoužívanější přechod mezi scénami. Používá se všude tam, kde chceme dosáhnout plynulého toku videa. Především v dokumentárních filmech ale určitě znáte i efektové přechody, např. otevření dveří, otočení stránky kniky apod. Používají se při dějovém přechodu - změna scény, prostředí, času apod.

Ty vložíme jednoduše tak, že dole v seznamu span Transitions vybereme požadovaný efektový přechod a myší ho přetáhneme do timeline mezi dvě video events. Lze také z menu pravým tlačítkem myši na přechodu span Transition/Change to other.... Na místě kříže při Crossfadu se objeví název přechodu s ikonkou, na kterou můžeme klepnout a objeví se okno s nastavením podobné jako u Video event FX. Z praktického hlediska jde vlastně o video filtr, jako vstup ale není jen jedno video, nýbrž dvě. V horní části jsou opět ikonky pro změnu typu přechodu a jeho odstranění (tedy změnu na Crossfade), ve spodní části si opět Keyframe Controlleru, kterým lze měnit nastavení v čase během přechodu.

Timeline Prewiev
Nastavení přechodu Přechod
Přechod
Přechod
Přechod
Přechod

Další ukázky přechodů:

Obrázky jsou seřazeny chronologicky z leva do prava.

Hodiny - Přes video A se ve směru hodinových ručiček spojí video B.

Přechod Přechod Přechod Přechod Přechod

Papír - Video A se sroluje a odkryje video B.

Přechod Přechod Přechod Přechod Přechod

Kříž - Přes video A se do kříže spojí video B.

Přechod Přechod Přechod Přechod Přechod

Proužky - Přes video A se roztahujou proužky videa B.

Přechod Přechod Přechod Přechod Přechod

Zpět na začátekAutor: Ondřej Kloss ••• Kontakt: onis@seznam.cz ••• Aktualizováno: 20.3.2007