Návrh výukového modulu pro SPŠEI Kratochvílova: Zpracování audia a videa programem SONY VEGAS

Zpracování projektu

V této kapitole si vysvětlíme terminilogii kterou je potřebné znát.

 • Media - Jde o zdroj video/zvukových souborů (tedy souborů umístěných někde na disku) nebo generátoru (titulky apod.), seznam jednotlivých prvků je obsažen v Media pool.
 • Media Event - Jeden oddíl media v projektu (zjednodušeně lze říci že jde o jeden čtvereček v timeline).
 • Media FX - Filtry které jsou aplikovány na celé video media, aplikují se tedy pouze jednou na konkrétní media, tudíž jsou společné pro všechna Media Events.
 • Video Event Pan/Crop - Jde o oříznutí, pootočení, zrcadlení a změnu velikosti videa.
 • Video Event FX - Filtry pro Video Media Event, stejné jako Media FX, aplikuje se ale až na jednotlivé oddíly media v projektu, na každý oddíl tedy mohou být aplikovány odlišné filtry.
 • Transition - Jde o přechod mezi dvěma Media Events.
 • Track FX - Filtry aplikované na celou stopu, funguje u video i audio stop.
 • Track Sum - Smíchání jendotlivých stop do sebe se zvolenou úrovní, vrchní video stopy překrývají ty spodní, u audio stop jde o hlasitost.
 • Bus FX - Filtry na sdružení audio stop.
 • Video Output FX - Filtry aplikované na výsledné video.
 • Audio Master FX - Filtry aplikované na výsledné audio.
 • Rendering - Uložení videa do požadovaného formátu. Doba renderingu závisí na na výpočetním výkonu používaného počítače.


Autor: Ondřej Kloss ••• Kontakt: onis@seznam.cz ••• Aktualizováno: 20.3.2007