Návrh výukového modulu pro SPŠEI Kratochvílova: Zpracování audia a videa programem SONY VEGAS

Začínáme

Jako první je nutné nastavit parametry projektu. Otevřeme si tedy Project properties pomocí File/Properties nebo první ikonky u video preview okna.

Nový projekt

Nastavíme výslednou velikost obrazu, tedy šířku (width) a výšku (height) v bodech. Dále framerate, který bude většinou 25fps a důležitý parametr Field order. Ten udává způsob uložení půlsnímků v jednom snímku:

  • None (progressive scan) - Neprokládané video, u kterého pochází celý snímek z jednoho časového okamžiku.
  • Lower field first - Nižší, tedy sudé řádky jsou pořízeny dříve (první půlsnímek) než liché řádky (druhý půlsnímek), TV zobrazuje nejdříve sudé řádky a teprve poté liché řádky.
  • Upper field first - Opak předchozího. Nejdříve jsou pořízeny liché řádky, poté sudé řádky.

Pixel aspect ratio určuje poměr stran jednoho bodu (oproti Aspect ratio, což je poměr stran celého obrazu). Full resolution rendering quality určuje způsob přesamplování a změnu velikosti obrazu. Nastavení Good používá bilineární a Best pak bikubickou metodu změny velikosti, která je ale mnohem pomalejší. Best se doporučuje při práci s obrázky s velmi velkým rozlišením, které je zmenšováno na velikost výsledného videa. Většinou postačí nastavení Good. Preview a Draft je určeno pro náhled při editaci projektu.

Ve druhé záložce Audio se nastavují parametry pro zvuk, především je to volba střihu ve Stereu nebo v 5.1 režimu, dále samplovací frekvence, počet stereo kanálů atd. Ve třetí záložce Ruler nastavíme formát zobrazení časové osy v timeline, pro PAL materiál je výhodný SMPTE EBU (25fps, Video) nebo Time & Frames.

Všechny parametry je možné uložit do Template pro případné pozdější použití a rychlé změny. Zaškrtnutím Use this setting for all new projects se toto nastavení autoamticky uloží jako výchozí při zakládání nového projektu.

Ještě jedno důležité upozornění. Toto je nastavení výstupního formátu, ale při výsledném renderingu ho je možné ještě změnit. Toto nastavení pak "přebije" výchozí nastavení projektu. Pokud tedy pracujeme při PAL DV template (720x576) a v závěru změníme renderování do DivX 640x480, tak se bude renderovat do 640x480.

Zpět na začátekAutor: Ondřej Kloss ••• Kontakt: onis@seznam.cz ••• Aktualizováno: 20.3.2007