Verze pro tisk
Informace

UPS (Uninterruptible Power Supply), nepřerušitelný zdroj napětí je zařízení, které umožňuje překonat krátkodobé výpadky elektrické energie. Pokročilejší UPS toho dokáží daleko více, můžou pomoci při řešení problému s kvalitou rozvodné sítě, ale především dokážou chránit připojená zařízení od většiny anomálií vyskytujících se v rozvodné síti.

Nejčastější poruchy elektrické sítě:

  • Výpadek napětí - jde o výpadek delší než dvě periody, způsobený poruchou ele. sítě, vypadnutím jističe, atd.
  • podpětí - dlouhodobý stav při kterém je napětí v síti nižší o více než 15%. Může také docházet ke krátkodobému podpětí v důsledku zapínání spotřebičů s vysokým výkonem.
  • přepětí - dlouhodobý stav při kterém je napětí v síti vyšší o více než 10%, například z důvodů malé poptávky po ele. energii. Krátkodobé přepětí je způsobeno například vypínáním vysoce výkonových spotřebičů.
  • napěťové rázy - napěťové špičky velmi vysokého napětí s dobou trvání 10 až 100 mikrosekund. Jsou způsobovány přeskokem jisker a elektrostatickými výboji.
  • kolísání frekvence - odchylka frekvence od standardních 50Hz
  • harmonické zkreslení sinusového průběhu napětí - je způsobeno nelineární zátěží v síti (spínané zdroje, motory s regulací otáček)
  • šum - šumová složka obsažená v elektricé síti. Zdroji jsou regulační systémy, relé, mikrovlné záření, atd.

Záložní zdroje dokážou eliminovat výpadky napětí a podpětí v síti, to zda dokážou eliminovat i ostatní nedostatky závisí na použité technologii záložního zdroje. Více o technologických řešeních UPS najdete v další kapitole.

nasledujici ->
2006/2007 Robin Palička, Výukový modul EPO
Napájecí a zálohovací zdroje PC