Verze pro tisk
Informace

Obvodové schéma ATX zdroje


obvodové schéma

Na výše uvedeném schématu je zobrazen 200W ATX zdroj firmy DTK. Zdroj je založen na obvodu TL494 ze kterého vychází většina zdrojů o výkonu kolem 200W. Schéma je se svolením převzato ze stránky pavouk.org.

Popis funkce zdroje

INPUT FILTER

Do zdroje vstupuje střídavé, síťové napětí 230V/50Hz, které je ve vstupní části zdroje filtrováno (C1, R1, T1, C4, T5) a následně usměrněno diodovým můstekem.

PRIMARY PART

Toto napětí je dále přivedeno na kondenzátory C5 a C6, kde dosahuje hodnoty až 320V. Jelikož spínané zdroje pracují s frekvencí okolo 40kHz, slouží kondenzátory po většinu pracovní doby jako zdroj energie. Dále je napětí přivedeno na spínací tranzistory Q1 a Q2, které střídavě (jde o dvojčinný měnič) připojují napětí na primární část vinutí transformátoru.

SECONDARY PART

Na sekundárním vinutí jsou již napětí jednotlivých větví, která prochází společnou tlumivkou, která zajišťuje aby při nadměrném zatížení jedné větve, nestouply napětí ostatních větví (regulační obvod pracuje se součtem napětí na všech větvích, stavy napětí jednotlivých větví nebere v úvahu). Každá z větví je ještě zvlášť filtrována kondenzátorem a tlumivkou, pouze 3,3V větev je dodatečně stabilizována, protože by se na vodičích projevoval značný úbytek napětí (z konektoru zákl. desky vede zpět do zdroje vodič pro snímání hodnoty napětí 3,3V větve, která je podle potřeby dodatečně stabilizována. Na schématu 3.3V STABILIZING).

Díky použití vysoké spínací frekvence jsou transformátory ve spínaných zdrojích velice malé, to umožňuje konstrukci zdrojů o malých rozměrech. S rostoucí spínací frekvenci jsou ale také kladeny vetší nároky na jádra transformátoru, spínací tranzistory a usměrňovací diody.

Naproti tomu klasický zdroj s transformátorem na 50Hz a podobnými parametry by dosahoval rozměrů jako samotný počítač, vysoké váhy a výroba takového zdroje by byla značně nákladná.

<- predchozi
2006/2007 Robin Palička, Výukový modul EPO
Napájecí a zálohovací zdroje PC