Verze pro tisk
Informace

Přepěťová ochrana

Většina záložních zdrojů nezávisle na použité technologii (Off-Line, On-Line) obsahuje řadu vylepšení, asi nejběžnější jsou přepěťové ochrany. Ochrana samotného napájení je již samozřejmostí, další přidanou hodnotou je nezávislá ochrana telefonu (RJ-11), sítě (RJ-45) nebo také antény.


Nakolik jsou tyto ochrany spolehlivé je těžké dokázat, výrobci uvádějí parametry jako špičku rázového proudu, kapacitu rázové energie, atd. z marketingového hlediska je nejzajímavější parametr s maximální hodnotou, ostatní parametry výrobci neuvádějí nebo uvádět nechtějí.

Principem funkce je ochranné jiskřiště, většinou zapouzdřené plynem plněné jiskřiště, které se při jistém zápalném napětí vznítí a napětí na něm klesne na hodnoty desítek voltů.

Přepěťové ochrany třídy B, tedy svodiče bleskového proudu, musí spolehlivě odvést impulsní proud o velikost 2,5kA a délce trvání 10/350 us (doba náběhu impulsu / doba poklesu impulsu na 50% maximální hodnoty), bohužel výrobci často uvádějí parametry, které dokáže jiskřiště bezpečně odvést, ale většinou je to málo platné když samotné konektory a okolní součástky jsou poddimenzovány. Pamatujte na to, že jde o spotřební elektroniku, proto vše záleží pouze na náhodě jakému množství energie bude muset UPS čelit.


Výkon UPS

APC CyberFort II 700VA

Na každé UPS naleznete jistý jmenovitý výkon, který je schopna dodávat při stavu napájení z baterie. Výkon je udán ve VA (voltampérech) tedy jednotkách zdánlivého výkonu, protože na UPS připojujeme kapacitní či indukční zátěž. Podstatná většina počítačových zdrojů má účiník mezi hodnotami 0,6 až 0,8 proto proud odebíraný z UPS není ve fázi s napětím a jsou odebírány velké proudové špičky které UPS rozhodně neprospívají. Vhodná UPS by měla mít alespoň třetinovou rezervu oproti součtu všech zdánlivých výkonů připojených zátěží.


Ne všechny UPS jsou schopny zapnutí počítače bez připojení k ele. síti (např. na chatě). Tuto vlastnost je nutné hledat v technických parametrech.


Kapacita baterií

náhradní baterie 12V / 9Ah

Pokud chceme zvýšit výdrž napájení z baterií, není nákup UPS s vyšším výkonem vždy správné řešení. O době zálohy rozhoduje kapacita baterií, výkon který je schopna dodat elektronika je věc jiná.Komunikace s PC

Dnes už prakticky všechny UPS mají komunikační port, ať už USB nebo sériové rozhraní, pro komunikaci s počítačem. Rozhraní slouží pro monitorování stavu baterie, bezpečné uložení dokumentů a vypnutí počítače v případě, že je baterie vybitá. UPS dražší cenové kategorie nabízí mnoho rozšiřujících modulů, např. modul s externím displejem, modul pro měření a vyhodnocování okolních podmínek (teplota, vlhkost), modul pro ovládání pomocí telefonu, atd., nejzajímavějším je ale modul s rozhraním SNMP, který se připojuje přes ethernet a nabízí WEBové rozhraní pro řízení UPS a připojených počítačů.

<- predchozi
2006/2007 Robin Palička, Výukový modul EPO
Napájecí a zálohovací zdroje PC