Verze pro tisk
Informace

Off-line UPS

Nejjednodušší záložní zdroj, který v normálním režimu nijak neupravuje kvalitu elektrického napájení. Do režimu zálohy se přepne pouze v případě výpadku (poklesu napětí pod určitou úroveň) po dobu 2-3ms, celý proces přepnutí napájení z baterie trvá v praxi asi 14ms. Je určen pro napájení samostatných pracovních stanic, nebo zařízení s odběrem řádově ve stovkách wattů. Jeho nespornou výhodou je vysoká účinnost, protože v normálním režimu je zařízení napájeno přímo ze sítě, jeho jednoduchá konstrukce umožňuje levnou výrobu.

schéma off-line záložního zdroje

Tyto zdroje mají střední spolehlivost, ale pro zálohování náročnějších aplikací postrádají pokročilejší ochrany a filtry. Při přerušení dodávky ele. energie navíc dochází k absolutnímu přerušení napájení, počítačové zdroje se dokážou vyrovnat s výpadky o délce přibližně 50ms, tento údaj je ale značně ovlivněn kvalitou (použitými kondenzátory) a zatížením zdroje.
V obchodech jsou tyto zdroje označovány někdy jako Standby nebo Passive Standby.


On-line UPS

Technologie s dvojitou konverzí, která eliminuje veškeré anomálie rozvodné sítě. Dvojitá konverze spočívá v převodu vstupního střídavého napětí na stejnosměrné, které permanentně nabíjí akumulátor a převodu stejnosměrného napětí z akumulátoru na střídavé napětí napájející připojenou zátěž. Výstupní napětí tedy tvoří DC/AC konvertor a řada filtrů, které poskytují na výstupu kvalitní sinusový průběh napětí.

schéma on-line záložního zdroje

Už z principu vyplývá že tato technologie netrpí krátkodobým přerušením dodávky ele. energie v případě výpadku napájení, je proto nejvhodnější k zálohování náročných aplikací a k překlenutí doby přechodu na záložní zdroj energie. Nevýhodou je menší účinnost zdroje, z důvodů dvojnásobného převodu napětí a nižší životnosti použitých baterií. Daňí za kvalitní napájení je vyšší cena záložního zdroje, pohybujících se podle výkonu v řádu desítek tisíc korun.

Line-Interactive UPS

Hybridní technologie, která oproti off-line nabízí úpravu kvality elektrického napájení, ale zároveň vychází levněji než technologie s dvojitou konverzí. Obsahuje složitější elektroniku pro úpravu elektrického napájení, filtruje špičky a odchylky od nominální hodnoty napětí, dokáže kompenzovat podpětí bez přechodu do stavu napájení z baterií.

schéma Line-interactive záložního zdroje

Technologie Line-Interactive je nejvhodnější pro domácí použití, zachovává velkou účinnost v normálním stavu napájení, doba přechodu na napájení z baterií se zkrátila na hodnoty kolem 4ms, dokáže odstranit většinu anomálií rozvodné sítě a oproti technologii On-Line je cenově dostupná většině uživatelů.Cenově nejpřijatelnější variantou jsou zdroje založené na Off-Line technologii, které nabízejí základní ochranu před výpadkem napájení, avšak o pár stokorun dražší Line-Interactive zdroje mají podstatně větší užitnou hodnotou a pro domácí použití jsou jako stvořené. Podstatnou výhodou těchto technologií je vysoká účinnost a dlouhá životnost baterií. On-Line záložní zdroje jsou pro domácí použití příliš drahé, své místo ale jistě najdou pro zálohu serverů a jiných zařízení vyžadujících nepřetržité napájení.

dieselagregát Caterpillar GEP 550

Jako záložní zdroje pro dlouhodobé napájení se používají motorgenerátory. Většinou jde o dieselové agregáty které dokážou při pravidelném doplňování nafty pracovat nepřetržitě.

Kombinace UPS a motorgenerátoru se nazývá energocentrum, ty se často vyskytují blízko velkých serveroven, nemocnic a provozů, které vyžadují první stupeň dodávky ele. enrgie.

<- predchozi nasledujici ->
2006/2007 Robin Palička, Výukový modul EPO
Napájecí a zálohovací zdroje PC