Verze pro tisk
Informace
Počítačové skříně už dávno nejsou jen šedými krabicemi pod pracovními stoly, výrobci nabízí řadu designerských skvostů, my se ale podíváme na počítačové skříně z pohledu jednotlivých standardů, řekneme si jaké formáty jsou použivány na poli serverů a také zabrousíme do nově rozvíjejícího se odvětví domácích multimediálních center. Závěrem nemůžeme vynechat metody různých druhů chlazení, s popisem jednotlivých součástí.
Tato kapitola se věnuje napájecím zdrojům, podrobně rozebírá jednotlivé formáty a podává vysvětlení k parametrům a technologiím napájecích zdrojů. V závěru je na podrobném obvodovém schématu vysvětlena funkce spínaného zdroje.
Záložní zdroje by vůbec nevznikly, kdyby naše rozvodná síť neobsahovala řadu anomálií, v úvodu si proto jednotlivé neduhy rozvodné sítě popíšeme. Pokračovat budeme popisem jednotlivých technologií, které současné UPS využívají a také si řekneme na které parametry by jsme se měli při koupi UPS zaměřit.
2006/2007 Robin Palička, Výukový modul EPO
Napájecí a zálohovací zdroje PC