logo_1.jpg, 30 kB

Menu:

>>Úvodní strana
>>Prohlášení žáka
>>Použité informace
>>Kontakt

Zdroje PC:

Skříně PC:

Záložní zdroje(UPS):
Stránky jsou validní:

valid-html401.png, 1 kB

Funkce UPS

UPS, z anglické zkratky Uninterruptible Power Supply (zdroje nepřetržitého napájení), jsou zařízení jejichž funkcí je zpravidla krátkodobá (minuty až hodiny) dodávka energie v případě nestabilitě vstupního napětí či úplném výpadku sítě. Úlohou UPS je chránit data a citlivá zařízení před poškozením vlivem nepředvídaných událostí na síti, jako jsou šumy, rázy, napěťové špičky, poklesy napětí nebo úplné výpadky. Dojde li k výpadku elektrické energie, záložní zdroj dodává spotřebiči energii ze svých akumulátorů. Vzhledem k ceně elektronických zařízení a přenášených dat jsou UPS nezbytným vybavením všech informačních systémů. Záložní zdroje však pracují také na místech, kde výpadek elektrické energie může znamenat ohrožení zdraví a života, nebo značné materiální ztráty. Takovými oblastmi jsou např. zdravotnictví, doprava, ozbrojené sbory, zabezpečovací technika.

Princip činnosti

Záložní zdroje nepřetržitého napájení jsou v zásadě rozděleny do dvou skupin a to podle technologie, kterou využívají.UPS kategorie off-line přepíná pomocí relé odběr na záložní měnič napájený z akumulátorů. Dochází tedy ke krátkodobobému (zhruba 4ms) výpadku. UPS kategorie on-line napájí spotřebič prostřednictvím měniče trvale z akumulátorů, které jsou současně dobíjeny ze sítě. UPS provádí stabilizaci a filtraci napětí. V případě výpadku či poklesu napětí dodávají akumulátory energii bez jakéhokoliv přerušení.

© Autor:Tomáš Bielan