logo.jpg, 30 kB

Menu:

>>Úvodní strana
>>Prohlášení žáka
>>Použité informace
>>Kontakt

Zdroje PC:

Skříně PC:

Záložní zdroje(UPS):
Stránky jsou validní:

valid-html401.png, 1 kB

Parametry zdrojů

Výkon

Máme na mysli celkový výkon zdroje (např. 400W), který se vypočte jako součet výkonů jednotlivých větví zdroje. Jednoduše vynásobíte napětí a proud v každé větvi a sečtete (např. 5V * 20A = 100W + další větev). Zdroje pracují s účinností cca. 90%, tak vám vyjde výsledný výkon asi o 10% nižší.

Proudové zatížení jednotlivých větví

Proud v jednotlivých větvích by měl být rozdělen tak, aby bohatě převýšil požadavky našich komponent v počítači. Tzn., že jsem-li pařan, koupím si zdroj se samostatnou 12V větví, která bude pouze pro grafiku a bude ji zásobovat potřebnou dávkou proudu bez šumů, zákmitů a jiných negativních vlivů tvořených např. DVD mechanikou při roztočení disku.

Stabilita výstupních napětí

Stabilita napětí se vyjadřuje v procentuální odchylce od jmenovité hodnoty Při stand-by režimu je napětí vyšší, při zatížení naopak nižší. Dále pod pojmem stabilita rozumíme parametr, který nám zaručuje „hladkost“ napětí bez zákmitů resp. šumů. Tento parametr se nazývá zvlnění (Ripple / Noise). Zde záleží na kvalitě použitých součástech a kvalitě navržených filtrů zdroje. Některé horší zdroje mohou vykazovat relativně velký šum, který může být v extrémních podmínkách nápomocen při zatuhnutí počítače.

Náhled na štítky několika vybraných zdrojů:

Stitky.jpg, 24 kB

Popis údajů na štítku:

Power supply for = typ napájecího zdroje ( AT, ATX )
Output max = výstupní výkon ( W )
Input = vstupní parametry
Output = výstupní parametry zdroje s průběžnou zásuvkou ( např. pro monitor )
DC output = výstupní stejnosměrné parametry
Power switch = síťový vypínač
termal fan control = řízení otáček chladícího ventilátoru

Popis údajů „ DC Suply “:

Stitek.jpg, 34 kB

© Autor:Tomáš Bielan