V této sekci se zaměříme především na optimální nastavení, které je u BIOSu velice důležité.

Jak se dostat do SETUPu BIOSu

Zaměříme-li se na nejpoužívanější BIOS - Award, tak lze SETUP aktivovat při prvotním spuštění počítače. Provádí se stisknutím klávesy "DELETE" asi 3-10 sekund po startu počítače. U jiných výrobců BIOSu je pak přístup do programu SETUP jiný. Můžeme se setkat s klávesou F2, F11, kombinací kláves F1 a ESC ( především u notebooků značky Toshiba ) nebo jiných kláves. Po startu počítače se většinou klávesa, která pro přístup do BIOSu slouží, zobrazí pro snadnější orientaci. Jestliže by i s tímto byl problém a stále se nám nedařil najít klávesu pro přístup do programu SETUP, tak bývá tato klávesa vždy uvedena v manuálu.

1.obrazovka
Spuštění počítače s BIOSem firmy AWARD. Po zobrazení informací o typu a taktu procesoru
se zobrazuje celková použitelná RAM paměť počítače a klávesové zkratky pro práci v BIOSu.

Nyní už víme, jak se dostat do jádra našeho BIOSu, programu SETUP, ale i zde na nás číhá nebezpečí v podobě hesla, které může být pro vstup do BIOSu vyžadováno. Co však dělat, když jsme heslo zapomněli? I na krátkou paměť výrobce myslí a postup jak se dostat do BIOSu i přes neznalost hesla naleznete na této stránce věnované této problematice.

Award menu
Award BIOS Setup - HLAVNÍ MENU

Phoenix menu
Phoenix BIOS Setup - HLAVNÍ MENU

Po úspěšném spuštění programu SETUP se zobrazí hlavní menu, v něm se zobrazí většina jeho položek. Každá z těchto položek skrývá specifickou skupinu spolu souvisejících voleb. Po menu se můžete pohybovat klasicky směrovými klávesami ( šipkami ) a stisknutím klávesy Enter vyberete momentálně zvýrazněnou položku. Máte-li zobrazenu skupinu voleb, můžete ke změně zvýrazněného nastavení použít klávesy PageUp a nebo PageDown. Klávesou Esc se vrátíte na předcházející úroveň menu ( pozor: změny, které jste v okně provedli, zůstávají zachovány - neplatí zde tedy, že Esc vrací změněné volby na původní hodnoty!!! ). U novějších BIOSů lze také na zvýrazněné volbě stisknout Enter a potom si ze zobrazeného menu vybrat zvolenou hodnotu jako například v tomto případě při výběru jazyka:

Výběrové menu


Dále se zaměříme na podrobné rozepsání všech nabídek BIOSu výrobce Award.
Pro úplnost je zde také uveden rozpis nastavení BIOSu výrobce Phoenix nastavení BIOSu výrobce Phoenix

Standard CMOS Features

Základní nabídka, pomocí níž můžete nastavovat systémový čas, konfigurovat instalovaná záznamová zařízení ( pevné disky, disketové mechaniky ) apod ...

Advanced Bios Features

Rozšířená nastavení, můžete zde zapínat a vypínat vyrovnávací paměti L1 a L2 na procesoru nebo na desce, volit postup bootování, nastavuje se zde také kontrola zápisu do bootovacího sektoru pevného disku atd ...

Advanced Chipset Features

Zde můžete zapnout nebo případně vypnout "cachování" videopaměti či Biosu, nastavit velikost paměti, jenž bude moci využívat grafická karta ve slotu AGP, nastavení rychlosti sběrnice ISA apod ...

Integrated Peripherials

Tato nabídka slouží především pro nastavení způsobu práce s integrovanými zařízeními. Můžete nastavit, která grafická karta se má zavádět jako první ( v případě použití dvou karet ), způsob práce s disky, zapnout nebo vypnout sériové, paralelní či USB porty, nastavit jejich vlastnosti ( způsob práce, kanál přerušení ), ...

Power Management Setup

Nastavení ACPI funkce, tzv. "Wake Up Events - budících vlastností", nastavení typu úspory energie apod ...

PNP/PCI Configuration

Přiřazení IRQ a DMA kanálů přídavným zařízením, nastavení zda má Bios přiřadit IRQ a DMA sám či zda tuto činnost nechá na operačním systému atd ...

PC Health Status

Zde můžete sledovat rychlost otáček jednotlivých ventilátorů, teplotu jádra a povrchu procesoru, velikost přívodního napětí ze zdroje, ...

Frequency/Voltage Configuration

Často využívané menu pro ladiče výkonu, zde můžete měnit napětí pamětí, sběrnice AGP, procesoru, dále měnit násobič procesoru, frekvenci FSB a mnoho dalšího. U některých desek se tato nabídka jmenuje CPU Plug & Play ( starší desky MSI ) nebo Soft Menu III ( u ABITu ). Jiné mají zase tyto volby obsažené přímo v Advanced Chipset Features.


High Performance Defaults

Nastaví se nejvýkonnější možné nastavení desky. Základní deska bude běžet na co nejvyšších možných nastavitelných hodnotách a tím i na maximálním možném výkonu. Vaše deska to ovšem také nemusí ustát a může být nestabilní nebo se nemusí chtít třeba ani zapnout. Zde velmi záleží na jednotlivém vyrobeném kusu.

Load Setup Defaults

Obnoví standardní nastavení Biosu, původní, výrobcem nastavené. Jestliže něco zkazíte a počítač je nestabilní nebo pracuje chybně, tímto ho můžete "zachránit".

Set Supervisor Password

Nastaví hlavní heslo k počítači nebo k Setupu. Pakliže zadáte toto heslo, můžete v Setupu měnit cokoli vás napadne.

User Password

Nastaví uživatelské heslo. Uživatel, který se prokáže tímto heslem, má přístup výhradně jen k některým nastavením Biosu.

Save & Exit Setup

Tato volba uloží všechny provedené změny do paměti CMOS a restartuje počítač.

Exit Without Saving

Naopak tato volba "zapomene" všechny změny, které jste v Biosu "napáchali" a také restartuje počítač.