Standard CMOS Features

Je první nastavovací obrazovkou v menu programu Setup. Nastavují se zde různé standardní věci jako třeba čas, datum, typ displeje ale většinou také práce se zařízeními IDE či SATA, jestliže je tedy váš systém schopen jejich připojení. Veškeré volby, které se v této nabídce nacházejí, nejsou nijak nebezpečné, avšak pozor si musíme dát při nastavení pevných disků.

Položka Optimální hodnota Vliv na výkon Detailní popis
Date, Time Aktuální datum a čas Ne Zde nastavíme aktuální čas a datum
Language Dle výběru Ne V této nabídce zvolíme jazykovou verzi BIOSu.
Parametry řadičů Auto Ne Doporučuji nechat všechno AUTO, v případě problémů a špatné detekce pak zkusit manuálně vyplnit jednotlivé položky u pevného disku podle údajů na jeho štítku
  • SIZE - kapacita disku
  • CYLS - počet cylindrů disku
  • HEADS - počet hlav u disku
  • PRECOMP - kolikátým válcem začíná první plotna. Většinou 0
  • LANDZ - místo kde "odpočívají" diskové hlavy
  • SECTOR - počet sektorů na disku
  • MODE - adresní určení bloků - LBA, Normal, Large, AUTO ( Primárně zkuste AUTO, pak ubírejte )
Floppy Drive A/B --- Ne V dnešní době se disketové mechaniky používají pouze výjimečně. I přesto máme na výběr z několika typů disketovek
Virus Protection Disabled Ne Enabled by zabránilo zápisu do bootsektoru. Jedná se o jednoduchou ochranu před viry, která se však běžně již nepoužívá, protože BIOS sice upozorní na zápis, ale již mu nezabrání.

Můžeme se také setkat s ...

Halt On

Položka se občas v nějakém BIOSu vyskytne. Umožňuje nastavení přerušení boot procedury při zjištěné chybě při POST testu, jakou je například nepřítomnost disketové mechaniky, nebo klávesnice. Jestliže nechcete být obtěžování při bootování hláškami typu "Keyboard not present", nebo jestliže používáte USB klávesnici nebo mechaniku, znemožněte BIOSu brzdění nastavení Halt On - No Errors, popř. vyberte jinou možnost ( Halt On Keyboard, apod ).

Video

Tento řádek dnes nemá prakticky už žádný význam, protože všechny, dnes i v poměrně dávné minulosti, vyráběné monitory používají zobrazovací normu VGA. Jediným možným nastavením, které zde nabývá smyslu je tedy VGA/EGA.