PNP / PCI Configuration Setup

V tomto menu se seznámíme s nastavením "rozšiřujících karet". Dříve, než byl standart PnP ( Plug And Play neboli Zastrč a hraj ) bylo nutno tyto nastavení provádět manuálně, což dnes odpadlo. Problémy s PnP tedy bývají pouze u rozšiřujících karet PCI ( Peripheral Component Interconnect ) staršího data, karet do slotu ISA a jiných rozhraní, které snad už mizejí v dějinách ...

Plug and Play OS

Zapíná a vypíná řízení přídavných karet pomocí technologie PnP. Jestliže nemáte operační systém podporující PnP nebo z nějakého důvodu chcete nastavit řízení manuálně zvolte No. V opačném případě samozřejmě PnP povolte, což by měla být defaultně nastavená hodnota.

Clear NVRAM ( Reset Configuration Data, Force Update ESCD )

Vymaže určitou část paměti v CMOSu, v které se nachází záznam o existujících a dosud nakonfigurovaných přídavných kartách v počítači ( ESCD - Exctended System Configuration Data ). Za normálních okolností by měla být tato položka vypnutá, protože BIOS si nově přidané PnP zařízení nakonfiguruje ( na obrazovce je vidět "Updating ESCD" ), připíše do záznamu ESCD a při dalším restartu již vychází z existujícího inventáře. Jestliže zvolíte Yes, data ESCD se v CMOSu vymažou a celý proces PnP konfigurace se aplikuje na všechny přídavná zařízení ( např. při nějakém kritické "souboji" o jedno IRQ se mohou pošramotit záznamy z Windows a kolidovat tak se záznamy od BIOSu ). Jestliže zvolíte ClearNVRAM na Yes, po restartu se opět nastaví na No. Standardně ale Clear NVRAM nechte vypnuté.

PCI Latency Timer ( PCI Clocks )

Určuje, jak dlouhou dobu zdržuje jedno PCI zařízení PCI sběrnici, než je předáno řízení dalšímu PCI zařízení. Standardních 32 cyklů je kompromisem, zkuste zvýšit počet cyklů na 64 i na 128. Zvyšování PCI Latence nevede nutně ke zvýšení výkonnosti ( některé PCI zařízení mohou mít dokonce problémy s vyšší hodnotou než je 32clock ), ovšem v tomto případě je to velmi individuální a je možné, že nějaký váš PCI Benchmark odůvodní správnost nastavení vyšší hodnoty.

Disable Unused PCI Clocks ( Auto Turn-Off PCI Clock Pin )

Umožňuje BIOSu snižovat elektromagnetické rušení deaktivací nepoužívaných PCI slotů. Jestliže dáte Disabled, monitorování všech PCI slotů bude pozastaveno, při hodnotě Enabled bude BIOS aktivně zasahovat a redukovat signál na neobsazených PCI pozicích. Doporučeno Enabled.

Init. Primary Graphic Adapter ( Graphic Adapter Priority )

Využijete, jestliže máte v počítači více než jeden grafický adaptér. Možnosti jsou zpravidla AGP/PCI ( nejdříve AGP, není-li nalezena, tak PCI ), PCI/AGP ( to samé v opačném sledu ), AGP/Int.VGA ( nejdříve "externí" AGP, poté interní VGA grafika, máte-li ji na základní desce ), PCI/Int.VGA a pouze Int. VGA.


PCI IDE BusMaster

Umožňuje používání ovladače z řadiče IDE na čipové sadě. Jestliže toto povolíte, BIOS načte 16-ti bitový ovladač z řadiče a zapne podporu DMA ( pro DOS a během načítání operačního systému ). Tuto položku určitě nechte zapnutou.

PCI Slot x Priority

Dává k dispozici manuálně nastavit prioritu požadavků na přerušení pro jednotlivé PCI sloty. Jestliže máte PnP zařízení i OS, nechte automatickou konfiguraci.