Chipset Features Setup

Nastavení vlastností čipové sady je stěžejním bodem celého SETUPu. Zde se nastavuje chování paměťového a grafického subsystému, který má vysoký význam pro zvyšování výkonnost celého počítače. Jednotlivé položky jsou také nejvíce citlivé na kvalitu komponent ( čipová sada na desce, použité paměti ) a je zcela možné, že některé doporučené hodnoty vaše sestava jednoduše neunese a Vám nezbude zapotřebí nic než ClearCMOS procedura a celý postup opakovat. Popis tohoto menu je obtížný i z důvodu, že jednotlivé položky Chipset Festures jsou rozdílné téměř na každé základní desce a dokáží se tak maskovat pod rozdílnými názvy


Položka AGP Aperture Size pouze určuje velikost paměti Grafického adaptéru.

Nyní se zaměříme na podpoložku této nabídky "DRAM Timing Setting"

Tak jak u většiny systémů můžete ten paměťový řídit dvěma způsoby ...

První způsob spočívá v důvěřování továrně nastaveným hodnotám, které se ukrývají v malém čipu s EEPROM pamětí v horním rohu modulu paměti. Tento čip se nazývá SPD ( Serial Presence Detect ) a obsahuje informace o typu paměti, její velikosti, datové šířce, pracovní frekvenci, hodnotách časování a v neposlední řadě také voltáže. Všechny SDRAM paměti mají implementovaný SPD a podle něho dokáží také nastavit příslušné hodnoty pro komunikaci s čipsetem. SPD defaultní nastavení se liší podle specifikace užitého paměťového modulu a jeho výrobce. Ve většině případů bývá SPD nastavení velmi stabilním kompromisem, i když se mohou objevit i paměťové moduly s "agresivnějším" nastavením. Každopádně jestliže si nejste zcela jisti kvalitou čipové sady ( resp. základní desky ) a vašich pamětí, přenechejte nastavení hodnot čipu SPD

Druhým způsobem odstavíte automatizaci a nastavíte hodnoty, které jsou trochu více progresivnější než zpravidla umírněné nastavení SPD.


Položka Optimální hodnota Vliv na výkon Detailní popis
Dram frequeny Auto, nebo frekvence použité RAM Ne Používá se především, jestliže potřebujeme RAM paměti "podtaktovat" tak aby jely na nižší frekvenci
Configure DRAM timing Dle výběru Ne Vybereme, zdali chceme, aby se parametry pamětí nastavovaly automaticky dle čipu SPD, nebo manuálně
CAS# latency Dle stability - méně = rychleji Ano CAS ( Column Adress Strobe ) nastavuje prodlevu modulů při od zahájení čtení a přijmutí požadavků na uvolnění adresy v paměti. BIOS kontroluje toto zpoždění v cyklech procesoru a jedná se o důležitou věc při přenosu jednotlivých adresovaných bloků do paměti. Prodleva je nutná k uskutečnění samotného přenosu a přípravu pro přenos dalšího bloku. Čím větší prodleva, tím je operace více "jištěna" a je zaručeno, že se bloky stihnout dostat v poskytnuté prodlevě s rezervou. Sníží-li se tato časová rezerva zrychlí se postup paměťových operací, ale existuje riziko, že na dokončení přenosu toto okno nemusí stačit.
RAS# Precharge Dle stability - méně = rychleji Ano RAS ( Row Adress Strobe ). Jedná se o podobnou funkci jako v případě CAS Latency s tím rozdílem, že zde se určuje počet cyklů, po které čeká adresovaný blok paměti, než je předáno uvolněné místo dalšímu bloku. Snížením této doby se urychlí celý sled těchto operací, ovšem stejně jako v případě CAS Latency nemusí vždy tato doba stačit ( je však méně citlivá než CAS Latency, protože se provádí v samotném počátku celé paměťové operace a případná chyba ještě nemusí v této fázi nastat, nebo být "viditelná" )
RAS# to CAS# Delay Dle stability - méně = rychleji Ano Jedná se o časové okno mezi přechodem řádkové a sloupcové identifikace adresovaného bloku v paměti. Stejně jako u předchozích hodnot platí, že čím menší prodleva, tím rychlejší zrychlení celé operace.
Precharge Delay Dle stability - méně = rychleji Ano Určuje časovou prodlevu ve kterém je možno operovat s jedním adresním řádkem v paměti. Teoreticky se jedná o prostý součet prodlevy řádkové ( RAS Delay ), prodlevy mezi operací sloupcovou ( tRCD = RAS to CAS Delay ) a její prodlevou ( CAS Latency ). Prakticky však zde určujete minimální možné okno mezi celým průběhem celé operace.
Burst Lenght 8 nebo AUTO Ano Určuje šířku záběru provádění paměťových operací. Při nastavení 4 bude pro jeden cyklus operace vyčleněna možnost 4x zápisu a 4x čtení. Pro nastavení 8 se vyčlení dvojnásobná šířka. V některém SETUPu může být rovněž pouze možnost vypnutí a zapnutí 8x šířky.

Můžeme se také setkat s ...

SDRAM Bank Interleave

Přepíná mezi dvoucestným ( lineárním ) a čtyřcestným ( prokládaným ) přístupem k paměťovým buňkám. Lineární operace je rozhodně bezpečnější, ovšem buňky, které se právě neúčastní "provozu" jsou nevyužité.

SDRAM 1T Command Delay

Zde se nastavuje zpoždění mezi signálem řadiče čipové sady a momentem, kdy řadič začne adresovat data v buňkách paměti. Automatickou prodlevu přiřazuje SPD čip. Čím je prodleva menší, tím lépe, ovšem jako téměř vždy i toto může vést k nestabilitě.