Integrated Peripherials

V tomto bloku se zaměříme na integrované periferie základní desky. Položky zde budou pouze vysvětleny, bez tabulky z důvodů jejich žádného vlivu na výkon počítače.

USB Controller

Zapíná a vypíná USB řadič na základní desce. Někdy se také může vyskytnout i možnost používání všech USB ( All USB ) nebo pouze vyhrazených portů ( USB 0+1, apod. ).

USB Device Legacy Support

Umožní kompatibilitu s operačními systémy, kde není podpora USB zahrnuta ( DOS, SCO Unix, apod. ). Jedná se především o USB klávesnice a myši ( Mouse + Keyboard ) nebo všech USB zařízení ( All USB ). Moderní OS žádné zajišťování kompatibility nepotřebují, tudíž by mělo postačit nastavení Disabled, ale pozor. Jestliže chcete s vaší USB klávesnicí pracovat při spouštění počítače ( to znamená v DOSu ), pak určitě nechte Enabled.

FDC Function

Zapíná a vypíná funkci řadiče disketové mechaniky. Nechte povolené.

AC-97 Audio

Zapíná a vypíná používání integrované zvukové karty. Jestliže máte vlastní zvukovou kartu ve formě rozšiřující karty, on-board vypněte.

AC-97 Modem

Tato položka je shodná s položkou AC-97 Audio s tím rozdílem, že se nyní jedná o modem.

Power on Function

Zapíná a vypíná podporu startu počítače kliknutím myši nebo stiskem vybrané klávesy. Můžete zde nastavit také heslo, které po vyťukání na klávesnici počítač spustí.