Power Management

V této nabídce jak již anglický název napovídá, nastavujeme rozšířené možnosti, které BIOS obsluhuje ohledně napájení. Toto nastavení je velice specifické především proto, že většina prvků, které se nastavují zde, se dají nastavit také v koncovém operačním režimu. V této části si popíšeme především možnosti šetření energie, které však vždy ( zejména při nesprávném nastavení ) šetřením být nemusí a proto i tomuto nastavení věnujte pozornost. Přehled také nebude uspořádán v tabulce, protože nastavení těchto hodnot je zcela na uživateli a vliv na výkon nemají téměř žádné.

IPCA Function / ACPI Option

Označení u desek MSI, které pouze zapíná nebo vypíná ACPI ( Advanced Configuration and Power Interface ). Jestliže chcete s celým systémem Power Managment pracovat, nechte Enabled.

ACPI Suspend Type ( ACPI Sleep Type )

Tato volba určuje "typ spánku", do něhož bude počítač prostřednictvím ACPI převáděn. ACPI definuje šest možných stavů počítače, které jsou označeny S0 až S5, přičemž výrobce základní desky, chce-li deklarovat podporu ACPI, musí kromě režimu S1 implementovat ještě jeden buď režim S3 nebo S4. Jestliže je zapnuto ACPI, nastavením S1 ( POS ) zde se zajistí "menší šetření" ve spánku, z něhož je počítač schopen se rychle probudit - systém může vypnout pouze monitor a pevný disk ( POS = Power On Suspend ). Při hodnotě S3 ( STR ) bude ve spánku napájena pouze operační paměť, do níž se uloží aktuální stav systému ( STR = Suspend To RAM ) - ostatní komponenty včetně procesoru, ventilátorů, pevných disků atd. budou vypnuty. Jestliže ovšem některá z komponent nebo některý ovladač režim STR nepodporuje, počítač se nebude schopen ze spánku probudit.

Power Management

Zde se skrývá menu, ve kterém můžete odděleně určit doby nečinnosti, po nichž bude vypnut pevný disk ( HDD Power Down ), nastaven režim Doze a režim Suspend. V režimu Doze je snížena frekvence procesoru, v režimu Suspend jsou všechna zařízení kromě procesoru vypnuta a frekvence procesoru je snížena na svou minimální hodnotu. Doporučuji nastavit volbu Power Management na hodnotu User Define a ostatní volby vypnout.

PM Control by APM

Jestliže vaše základní deska podporuje APM ( Advanced Power Management ), což je předchůdce výše zmíněného ACPI, a vy chcete jeho funkce využívat, můžete tuto volbu zapnoutVideo Off Method

Tato volba specifikuje způsob uspání monitoru. Jestliže váš monitor podporuje DPMS ( Display Power Management Signaling - všechny moderní monitory tuto specifikaci podporují ), nastavte zde hodnotu DPMS Support. Starší monitory se pak budou muset spokojit s hodnotou Blank Screen, která pouze vymaže videopaměť.

Video Off After ( Video Off Option )

Určuje, ve kterém z úsporných režimů bude uspán ( nebo pouze vymazán - viz následující volba ) monitor. Hodnotou N/A ( Always On ) zajistíte, že monitor bude dostávat signál v každém režimu, Suspend Off vypne signál v režimu Suspend, Standby Off v režimech Suspend, Standby, Doze a All Modes Off vypne signál v jakémkoli úsporném režimu.

HDD Power Down

Při zapnutí této položky, vypne BIOS při "uspání" motory harddisků. ( viz položka Power Management )

Throttle Duty Cycle

Při zapnutí této položky, sníží BIOS při "uspání" ( Suspend Mode ) procesoru příkon energie. Lze nastavit, na kolik procent procesor pojede ( lze nastavit od 12 až po 60 procent ) ( viz položka Power Management )

VGA Active Monitor

Při zapnutí této položky, se aktivuje funkce která při zjištění nulové aktivity po nastavený čas monitor vypne. ( viz položka Power Management )

Soft-Off by PWR-BTTN ( popřípadě POWER BUTTON FUNCTION )

Tato volba určuje funkci hlavního vypínače na skříni počítače; jedná se ovšem o součást specifikace ACPI - jestliže není ACPI aktivováno, nemá zde nastavená hodnota žádný vliv. Je-li ACPI v provozu a nastavena je hodnota Delay 4 Sec, může se hlavním vypínačem z aktivního stavu přepnout do režimu Suspend, jestliže ho držíte stisknutý méně než 4 sekundy; držíte-li ho 4 sekundy a déle, počítač se vypne. Nastavíte-li zde hodnotu Instant-Off, funguje hlavní vypínač normálně ( vypíná a zapíná počítač, neaktivuje režim Suspend ) a není ho nutné držet 4 sekundy.

CPUFAN Off in Suspend

Při zapnutí této položky, vypne BIOS při "uspání" větráček procesoru. ( viz položka Power Management )

Restore AC / Power Loss ( State After Power Failure )

Zde může funkci, jenž má počítač provést poté, co došlo k výpadku proudu - zda se má po obnovení dodávky energie automaticky nastartovat ( hodnota On ), zůstat vypnutý ( Off ) nebo zůstat ve stavu, ve kterém byl při výpadku ( Auto ). Tuto funkci ocení zejména ti, kteří mají vypínatelnou zásuvku a tím pádem po zapnutí zásuvky automaticky mohou spustit také počítač.

Power LED ( LED In Suspend )

Určuje chování světelných diod během režimu Suspend Mode: buď svítí jedna ( hodnota Single ), dvě ( Dual ) nebo jedna bliká ( Blink ).

Wake Up On LAN ( Ring )

Máte-li síťovou kartu nebo modem, můžete využít tuto funkci. Když BIOS zjistí, že vám třeba přichází přes modem Faxová zpráva automaticky počítač probudí ze Suspend Menu.

Reload Global Timer Event ( Wake Up Events )

Vybráním této položky zobrazíte submenu, kde můžete nadefinovat události, které mají probouzet počítač ze spánku. Bude-li zapnuta volba VGA, probudí se počítač signálem videokarty. Může být probouzen také aktivitou na sériovém anebo paralelním portu, pevném disku, disketové jednotce a některém ze zařízení schopných fungovat jako master na sběrnici PCI. Uspaný systém lze v případě potřeby probouzet i pouhou aktivitou na určitých přerušeních 3 až 15: stačí zapnout volbu IRQs Wake Up Event a pak v menu IRQs Activity Monitoring určit, která přerušení budou oněmi budicími.

Wake up events

Resume by Alarm ( RTC Alarm Resume )

Užitečná může být možnost časovaného spuštění počítače, nastavíte den v měsíci ( hodnota 0 znamená startování každý den ), hodinu, minutu a sekundu spuštění a pak už můžete třeba každé ráno chodit k již naběhnutým Windows.