SPŠei, Ostrava Dlouhodobá maturitní práce - Výukový modul do EPO - Digitální fotografie Martin Krištof, EP4C

Digitální fotografie - Slovníček pojmů

Vytiskni

Anti-aliasing (Vyhlazení)

Vyhlazení hran jinak zubatého objektu přidáním částečně viditelných pixelů. Tyto pixely napomáhají prolnutí hrany objektu s okolím obrázku znesnadňují rozpoznávaní hraniční linie pixelů, což vede k omezení zubatosti hran.


Bitmapový obrázek

Je tvořen mřížkou čtvercových obrazových bodů, ve které je každému bodu přiřazena určitá barevná informace. Protože jsou body čtvercové, dojde v případě, že jsou zobrazeny nebo vytištěny příliš velké, k tzv. pixelizaci - obraz se rozpadne do čtvercových plošek a šikmé nebo oblé hrany vypadají zubatě.


CMYK

CMYK je barevný model založený na subtraktivním míchání barev (mícháním od sebe barvy odčítáme, tedy omezujeme barevné spektrum, které se odráží od povrchu). CMYK se používá především u reprodukčních zařízení, které barvy tvoří mícháním pigmentů (např. inkoustová tiskárna).
více

Crop faktor

Crop factor se projevuje u zrcadlovek s výměnými objektivy v návaznosti na druh objektivu a konstrukci fotoaparátu. Crop hodnota je hodnota kterou je potřeba vynásobit ohniskovou vzdálenost objektivu abychom zjistily hodnoty ohnisek odpovídající kinofilmu. Je to důsledek používání menších snímačů než je velikost kinofilmového políčka.


Dithering (Rozklad)

Simulace určité barvy, využívající vzorku dvou plných barev (např. smíchání vzorků červené a žluté vytvoří oranžovou). Termín se také vztahuje na přídavek šumu k přechodové hraně, která bude méně postřehnutelná.


dpi

Určuje velikost bodů, které výstupní zařízení používá pro zobrazení. Tiskárna s rozlišením 300dpi používá černé body o velikosti 1/300palce. Tento výraz se často nesprávně používá pro popis rozlišení obrázku (který se udává v ppi). Obrazovka počítače mívá většinou 72dpi.


Formát RAW

Speciální formát obrázku, který uchovává nezpracovaná obrazová data tak, jak je zachytil senzor digitálního fotoaparátu, takováto data poskytují nejvetší flexibilitu. Na rozdíl od jiných typů souborů (napr. JPEG, TIFF), formát RAW umožňuje provádět důležitá nastavení ješte před otevřením obrázku. Soubory typu JPEG, TIFF mají tato nastavení uzavřena v obrázku, takže se s nimi nedá po sejmutí záběru lehce manipulovat.


Gamut

Rozsah barev, které lze reprodukovat určitým zařízením.


Histogram

Sloupcový graf, vystihující úrovně jasu zastoupené v obrázku. Znázorňuje jak je každý odstín jasu zastoupen v obrázku.


HSB

Metoda práce s barvami RGB a CMYK, která rozděluje barvy na komponenty Odstín, Sytost a Jas. Odstín je čistá forma barvy (červená je čistým vyjádřením růžové, kaštanové a rubínové). Nasycení představuje intenzitu nebo dynamiku barvy (růžová je nepříliš nasycená červená, rubínová je velmi nasycená červená). Jas určuje, jak světlá nebo tmavá bude barva (růžová je světlým, ne příliš dynamickým odstínem červené; kaštanová je tmavým odstínem červené).


Chromatická aberace(Chromatická vada)

Efekt vytvářející malé různobarevné (nejčastěji fialové, modré, zelené)záře kolem hran objektu. To se děje zejména tehdy, když objektiv nezaostří různé barevné složky světla do stejného místa snímku. Příčinou vzniku této degradační chyby je také nestejný lom světelných paprsků různé vlnové délky.


ICC Profil

Standartní formát souboru používaný k popisu specifických charakteristik skeneru, monitoru, nebo tiskárny.


Interpolace

Proces přidávaní nebo ubírání pixelů za účelem změny rozměrů obrázku nebo změny velikosti pixelů, která se promítne v tisku. Po provedení interpolace zůstává oříznutí obrázku stejné.


Kontrast

Rozsah mezi nejsvětlejšími a nejtmavšími částmi obrázku.


Monochromatický

Objekt, který neobsahuje žádné barvy, pouze jasovou složku. Příkladem může být obrázek ve stupních šedé.


Multisampling

Jedna z metod antialiasingu. Pixely se rozloží na subpixely jako je tomu u supersamplingu, ale tentokrát pouze na hranicích polygonů. Uvnitř se pixely vyhodnocují pouze pro jeden vzorek.


Neutralizace fotografie

Odstranění barevného nádechu fotky.


Odstín (Hue)

Čistá forma barvy, bez specifikace jejího nasycení a jasu. Kaštanově hnědá a růžová jsou obě odstínem červené.


Pixel

Zkratka anglického "picture element" tj. obrazový bod. Je to nejmenší jednotka informace u digitální bitmapové obrazové grafiky


ppi

Určuje s jak malými obrazovými body se obrázek vytiskne. Hodnota 150ppi znamená, že obrazové body budou mít při tisku 1/150palce (25,4/150mm). Čím je hodnota vyšší, tím menší jsou obrazové body.


Převzorkování (resampling)

Proces změny celkového počtu obrazových bodů obrázku, který nezahrnuje oříznutí, nebo přidání volného prostoru na okraje obrázku.


RGB

Model pro vytváření barev pomocí červeného, zeleného a modrého světla. Všechny barvy, které vidíme očima jsou vytvořeny kombinací červeného, zeleného a modrého světla. Kolem nás je skutečně RGB svět.


Soudkovitost

Vada objektivu fotoaparátu způsobena jeho konstrukcí a kvalitou, projevuje se jako perspektivní sbíhání linií na obě strany.


Supersampling

Jedna z metod antialiasingu. Zde se jeden pixel rozdělí na několik subpixelů (vzorků). Výsledná hodnota je dána složením těchto subpixelů zpět do jednoho.


Světelnost (Luminace)

Další termín pro jas. Popisuje kolik světla je zapotřebí na vytvoření barvy, nebo odstínu šedé.


Sytost (Saturation)

Vyjadřuje, jak barevná je barva, aniž bychom uvažovali určitou barvu, nebo to jak je tmavá. např.: klasická černobílá fotografie má velice nízkou sytost.


Šum

Tečkovaný vzor, připomíná zrnění objevivší se na televizní obrazovce, když není nalaďen žádný kanál. Tohoto vzoru se většinou využívá ke zjemnění ostrých přechodů mezi dvěma barvami. U fotografie bývá většinou nežádoucí, ale může sloužit jako umělecký prostředek.


Vektorový obrázek

Je tvořen hladkými čarami a křivkami(označovanými jako cesty), jejichž měřítko lze modifikovat bez ztráty kvality obrazu. Nejznámějším vektorovým ilustračním programem je Adobe Illustrator


Vinětace

Ztmavení rohů a hran obrázku způsobené úbytkem světla v objektivu fotoaparátu.


www.dmp.spsei.cz/digi© 2007 krinda (Martin Krištof)HTML 4.01