Spuštění počítače

BIOS, jak už bylo popsáno v základních informacích je ta část počítače, která nám nejen, že vytvoří "most" mezi hardwarem a softwarem, ale také se hezky postará o spuštění počítače. V tomto bloku si tedy popíšeme, co všechno BIOS provádí od přivedení napájecího napětí až po zavedení operačního systému.

Co tedy vlastně BIOS dělá? BIOS nečeká na stisk tlačítka na vaší CASE, ale je vlastně v počítači spuštěn ikdyž do počítače není přiváděno napětí. Jeho nastavení mu může přikazovat, aby po obnovení dodávky energie ihned sepnul počítač ( viz Power Management Setup ).

Jako první po spuštění si prohlédne obsah slotů vaší základní desky ( nahlédne, zdali jsou obsazené nebo prázdné ) jestliže zjistí, že je nějaký ze slotů obsazený, tak se podívá do ROM paměti dané komponenty, ze které si BIOS načte informace o použité komponentě. Protože by musel BIOS pokaždé zjišťovat, o jakou komponentu se jedná, tak si raději informaci o tomto hardwaru uloží do CMOS paměti.

Po tomto úkonu, který trvá velice krátkou dobu se vrhá na takzvané POST-testy. Tento test ověřuje provozuschopnost celého systému. Nejdřív se kontroluje mikroprocesor, dále ROM Biosu, následuje kontrola prvních 64kB paměti ( ta se totiž následovně používá jako pracovní oblast ), kontroluje funkci systémového řadiče, řadiče paměti a řadiče vstupně/výstupních obvodů. Pokračuje se kontrolou ostatních periferních obvodů na základní desce a pak desku grafického adaptéru. Následuje zobrazení hlášení o verzi Biosu a autorských právech. Pak testuje a zjišťuje velikost paměti, jenž pak zobrazí v hlášení. Testují se jednotlivé periférie připojené k počítači v tomto pořadí: Klávesnice, sériové porty, paralelní porty, řadič FD a HD.

Kontroluje se správnost práce všech prvků, a jestliže by se náhodou naskytl problém, počítač na takovýto problém upozorní hlasitým pípáním, kterému se odborně říká BEEP. Níže se pak nachází tabulka, s vypsanými "BEEP kódy" pomocí kterých můžeme rozluštit o jakou chybu se přesně jedná. BEEP kódy má každý výrobce jiné a proto jestliže chcete mít stoprocentní jistotu o správnosti hlášení, pak je nutné nahlédnout do manuálu vaší základní desky, kde by podobná tabulka měla být uvedena. Kromě tohoto sluchově velice náročného upozornění nás BIOS může upozornit na drobnější problémy výhradně jen vypsáním chyby na obrazovku. I o těchto nejčastějších chybových hlášeních bude tabulka níže.

Jestliže vše proběhne v pořádku, popřípadě pokud se rozhodnete některé varování přeskočit a nebrat na ně zřetel, BIOS začne s hledáním zaváděcího sektoru operačního systému. Pořadí má pevně určeno položkou BOOT v Advanced Bios Features. Jestliže najde i zavaděč operačního systému, předá již výhradně jen informace o hardwaru a tím nyní jeho práce při spouštění počítače končí.

Pro opravdové nadšence také uvádím tabulky se službami BIOSu, které BIOS využívá a také tabulky s přehledem přerušení.Význam chybových hlášení ...

Hlášení Jeho význam
No CPU installed V patici základní desky není procesor
System failed CPU test Test procesoru počítače nedopadl dobře
System failed memory test Špatný test operační paměti. Většinou jsou špatně zasunuty paměti RAM
No keyboard detected Nebyla nalezena klávesnice
No floppy disk detected Nebyla nalezena disketová mechanika
No IDE harddisk detected Nenalezen pevný disk na sběrnici IDE
CPU temperature too high Byla zjištěna vysoká ( kritická ) teplota CPU ( nejspíše bude potřeba zkontrolovat ventilátor umístěný na procesoru )
CPU fan failed Ventilátor na procesoru nedodává informace o otáčkách ( nejspíše se vůbec netočí, nebo není zapojen )
CPU voltage out of range Velké napětí procesoru, zkuste v BIOSu snížit
8042 Gate-A20 Error Přestala pracovat brána A20 kontroléru
Address Line Short Chyba v dekódování adresy
Cache Memory Bad Vadná cache ( většinou se s tímto problémem nesetkáte )
Do Not Enable Cache Cache paměť není povolena. Tato vlastnost nemá přímý vliv na funkčnost počítače, jak by se mohlo zdát, ale má vliv především na výkon
Cmos battery state low Baterie zálohující CMOS paměť má nízké napětí, bude zapotřebí jí vyměnit

Beep kódy výrobce Award ( nejpoužívanější BIOS ve stolních počítačích )

Počet pípnutí Jejich význam
1 krátké pípnutí Post-testy proběhly v pořádku a probíhá hledání zavaděče operačního systému
Opakující se krátké pípání Nebyla nalezena paměť RAM
Rychle opakující se pípání Signalizuje přehřátý procesor, řešením může být kontrola ventilátoru, nebo uchycení chladiče na procesoru


Význam BEEP kódů výrobce AMI

Počet pípnutí Jejich význam Dodatečná poznámka
1 pípnutí Chybně provedený refresh DRAM U těchto tří hlášení ( pípnutí ) zkuste nejdříve vytáhnout paměťové moduly a očistit kontakty, případně zkontrolovat zda nejsou vývody čipů zkratované. Jestliže by se problém ani potom nevyřešil, může být řešením výměna paměťových modulů
2 pípnutí Chyba obvodů detekce parity
3 pípnutí Chyba základních 64 kB RAM
4 pípnutí Chyba systémového časovače Řadič klávesnice je možno na některých základních deskách vyměnit ( naleznete jej v patici )
5 pípnutí Chyba procesoru V případě výskytu tohoto problému zkuste vyndat procesor z patice jemně očistit kontakty a zpátky zasadit. Jestliže hlášení nevymizí, nezbývá nám nic jiného než vyměnit procesor
6 pípnutí Chyba řadiče klávesnice nebo A20 Gate Řadič klávesnice je možno na některých základních deskách vyměnit ( naleznete jej v patici )
7 pípnutí Chyba Virtual Mode Exception Zde pomůže vaší základní desce už pouze servis
8 pípnutí Chyba Display Memory grafické karty Zde pomůže jedině výměna grafické karty, popřípadě pamětí na ni
9 pípnutí Špatný kontrolní součet ROM BIOS V tomto případě by mohl problém vyřešit nový BIOS čip ( samozřejmě stejného typu )
10 pípnutí Chyba čtení/zápisu do CMOS Zde pomůže vaší základní desce už pouze servis
Význam BEEP kódů výrobce Phoenix

Výrobce Phoenix má BEEP kódy rozpracovanější, složené z několika za sebou následujících pípání, proto se v tabulce objeví pomlčka "-", která znázorňuje krátkou pauzu mezi pípáním.

Způsob pípání Jejich význam
1 - 1 - 3 Chyba čtení/zápisu do CMOS
1 - 1 - 4 Špatný kontrolní součet ROM BIOS
1 - 2 - 1 Chyba systémového časovače
1 - 2 - 2 Chyba DMA ( Direct Memory Access )
1 - 2 - 3 Chyba stránkování DMA
1 - 3 - 1 Chyba refreše DRAM
1 - 3 - 3 Chyba prvních 64K RAM - vadný čip nebo spoje
1 - 3 - 4 Chyba prvních 64K RAM - sudá/lichá parita
1 - 4 - 1 Chyba prvních 64K RAM - adresová sběrnice
1 - 4 - 2 Chyba prvních 64K RAM - parita
2 - X - X Série pípnutí počínající 2 pípnutími indikuje vadu čipu prvních 64K RAM nebo spoje
3 - 1 - 1 Chyba Master DMA registru
3 - 1 - 2 Chyba Slave DMA register
3 - 1 - 3 Chyba registru Master interrupt mask
3 - 1 - 4 Chyba registru Slave interrupt mask
3 - 2 - 4 Chyba řadiče klávesnice
3 - 3 - 4 Chyba Display Memory
3 - 4 - 1 Chyba inicializace videokarty
3 - 4 - 2 Chyba Screen retrace
4 - 2 - 1 Chyba při testu časovače
4 - 2 - 2 Chyba testu vypnutí
4 - 2 - 4 Neočekávané přerušení v chráněném režimu
4 - 3 - 1 Chyba testu paměti nad dolními 64K RAM
4 - 3 - 3 Chyba testu intervalu časovače
4 - 3 - 4 Chyba RTC
4 - 4 - 1 Chyba testu sériového portu
4 - 4 - 2 Chyba testu paralelního portu
4 - 4 - 3 Chyba testu matematického koprocesoru