BIOS Hlavni BIOS SETUP Spuštění Aktualizace Zdroje

Odkazy na jednotlivé podstránky

Integrated Peripherials

V tomto bloku se zaměříme na integrované periferie základní desky. Položky zde budou pouze vysvětleny, bez tabulky z důvodů jejich žádného vlivu na výkon počítače.

Intergrated

USB Controller

Zapíná a vypíná USB řadič na základní desce. Někdy se také může vyskytnout i možnost používání všech USB ( All USB ) nebo pouze vyhrazených portů ( USB 0+1, apod. ).

USB Device Legacy Support

Umožní kompatibilitu s operačními systémy, kde není podpora USB zahrnuta ( DOS, SCO Unix, apod. ). Jedná se především o USB klávesnice a myši ( Mouse + Keyboard ) nebo všech USB zařízení ( All USB ). Moderní OS žádné zajišťování kompatibility nepotřebují, tudíž by mělo postačit nastavení Disabled, ale pozor. Jestliže chcete s vaší USB klávesnicí pracovat při spouštění počítače ( to znamená v DOSu ), pak určitě nechte Enabled.

FDC Function

Zapíná a vypíná funkci řadiče disketové mechaniky. Nechte povolené.

AC-97 Audio

Zapíná a vypíná používání integrované zvukové karty. Jestliže máte vlastní zvukovou kartu ve formě rozšiřující karty, on-board vypněte.

AC-97 Modem

Tato položka je shodná s položkou AC-97 Audio s tím rozdílem, že se nyní jedná o modem.

Power on Function

Zapíná a vypíná podporu startu počítače kliknutím myši nebo stiskem vybrané klávesy. Můžete zde nastavit také heslo, které po vyťukání na klávesnici počítač spustí.

Zobrazit tuto stránku pro snadnější tisk Created by Dandi @ 2007