BIOS Hlavni BIOS SETUP Spuštění Aktualizace Zdroje

Zde uvádím všechny zdroje, ze kterých jsem čerpal cenné informace

Mnoho informací jsem načerpal z knih zapůjčených ve vědecké knihovně města Ostravy, ale jednalo se spíše o zevrubné nebo postarší informace. Jednu z knih jsem nalezl v elektronické podobě taky na internetu na stránkách studuj jinak (jedná se o knihu Jaroslava Horáka - "BIOS a SETUP" kde je pěkný především přehled služeb BIOSu a jeho přerušení).

Samozřejmostí bylo čerpání informací z webových stránek jednotlivých výrobců BIOSu AMI BIOS AWARD BIOS PHOENIX BIOS

Velice hodnotným zdrojem pak pro mne byl web http://www.adriansrojakpot.com/. Jedná se sice o stránky psané v anglickém jazyce, ale velice podrobně je zde popsáno téměř všechno co se týče BIOSu a programu SETUP.

Dalším, neméně hodnotným zdrojem informací pro mě byl web http://www.pctuning.cz/ a to jak diskusní fórum, tak různé články redaktorů.

V neposlední řadě se jedná o všeobecně uznávanou encyklopedii na internetu http://cs.wikipedia.org/.

Created by Dandi @ 2007