Prohlášení


1. Ve smyslu §60 autorského zákona č. 121/2000 Sb. poskytuji SPŠei Ostrava,
výhradní a neomezená práva (§46 a §47) k využití mé dlouhodobé maturitní práce.

2. Bez svolení školy se zdržím jakéhokoliv komerčního využití mé práce.

3. Pro nekomerční a výukové úcely školy se vzdávám nároku na odměnu za užití díla.