ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY


MONITOR GRAFIKA

Téma: Návrh výukového modulu EPO - Zobrazovací systémy PC

Zadání úlohy: Téma musí být zpracováno ve formě webové prezentace v jazyce HTML/XHTML. Webové stránky musí být validní podle zvolené definice dokumentu (dtd), musí mít jednotný grafický vzhled řešený externími kaskádovými styly a přehlednou navigaci.
Popsat, blokové schéma apod.
V prezentaci musí být odkaz k tisku odborné náplně modulu.

Odborná náplň: Grafické karty a monitory

Vedoucí DMP: Ing. Ladislav Hvizdák

Konzultant DMP: Ing. Ladislav Hvizdák, Ing. Lenka Závodná

Tvůrce webových stránek: Jan Dvorný -> e-mail

Důležité upozornění: Verze pro tisk je realizována funkcí @media print. To znamená, že při tisku se nepotřebné styly samy vypnou. Přes tiskový náhled je to možné vidět.