Tiskárny

Inkoustová

Na papír rozprašuje inkousty CMYK. Při bližším zkoumání vypadá tisk inkoustové tiskárny jako by obsahoval šum, protože tiskárna používá pro simulaci odstínu šedi, nebo barvy tzv. rozklad na vzorky.
Právě tento druh tiskárny je mezi domácími uživateli nejvíce rozšířená a také právě ona se hodí nejvíce k tisku fotografií. Dosahuje vysokého rozlišení a je schopna nanášet opravdu malinké kapičky inkoustu(1pikolitr). Pro tisk fotografií je vhodné vybírat modely s oddělenými zásobníky barev a rovnež sledovat cenu za výtisk v závislosti na pořizovací ceně tiskárny. Fotografie je třeba tisknout na fotopapír nikoli na běžný kancelářský! Není fotopapír jako fotopapír, kvalitativně i cenově je nabídka velice bohatá.


Sublimační

Dosahuje plných barevných tónů zahříváním a odpařováním barviv. Výtisk má lesklý vzhled a spojité podání barevných tónů, které se podobá pozitivním papírovým fotografiím.


Vosková

Na speciální papír nanáší voskové hmoty v barvách CMYK. Náchylné na seškrábnutí barvy.


Laserová, LED

Princip laserového tisku je založen na přenosu elektrického náboje pomocí přenosového válce. Válec se exponuje laserovým či diodovým paprskem, čímž vzniká elektrický náboj. Přitahováním opačně nabitých částic se na válec přenese tonerový prášek, který je následně přenesen na papír a tam zapečen pod přítlačnými válci s vysokou teplotou.
Tento druh tiskárny není pro tisk fotografií příliš vhodný, nedovede tisknout na fotopapír a tak nelze dosáhnout lesklé fotografie. Rovněž není schopna poskytnout tak vysoké rozlišení pro tisk fotografií jako inkoustová tiskárna.
Rozdíl mezi Laserovými a LED tiskárnami je v použití paprským, kterým se válec exponuje. V případě laseru jde o laserový paprsek, v případě LED jde o LED (light emiting diode), kde 1 dioda představuje 1 pixel.

 

Více informací o tiskárnách získáte v referátu který jsem ve 3. ročníku vypracoval do předmětu EPO.


www.dmp.spsei.cz/digi© 2007 krinda (Martin Krištof)HTML 4.01