Digitální fotografie - dlouhodobá maturitní práce

 

Pro 100%funkčnost je třeba mít na PC nainstalován quicktime player + Flash Player 6 nebo vyšší.
Quicktime je potřeba konkrétně pro video v sekci barevný model.
Flash Player pro video tutoriály.

Pro tisk stránky využijte odkaz pro tisk.

Celková velikost stránek je 94MB. Největší podíl na objemu mají videa.


Téma: Návrh výukového modulu EPO - Digitální fotografie

Zadání úlohy: Téma musí být zpracováno ve formě webové prezentace v jazyce HTML/XHTM. Webové stránky musí být validní podle zvolené definice dokumentu (dtd), musí mít jednotný grafický vzhled řešený externími kaskádovými styly a přehlednou navigaci. Při řešení bude využit Macromedia Dreamweaver MX 2004, Top Style Lite, Adobe Photoshop CS CZ.

Odborná náplň modulu: Digitální fotografie, principy, základy práce, pojmy, praktické ukázky, SW pro zpracování.

Vedoucí DMP: Ing. Ladislav Hvizdák

Konzultant DMP: Ing. Lenka Závodná

Prohlášení: Ve smyslu §60 autorského zákona č. 121/2000 Sb. poskytuji SPŠei Ostrava, výhradní a neomezená práva (§46 a §47) k využití mé dlouhodobé maturitní práce. Bez svolení školy se zdržím jakéhokoliv komerčního využití mé práce. Pro nekomerční a výukové účely školy se vzdávám nároku na odměnu za užití díla.

www.dmp.spsei.cz/digi© 2007 krinda (Martin Krištof)HTML 4.01